Algemene voorwaarden

English

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Op (behandelings)overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

U vindt hier de .pdf-versie van 22 januari 2013